لیست کامل تلگرام
سفارش واتساپ
>
سه شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۱، ۰۹:۴۲ ب.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

قیمت قفل نصیری پیکان

 

#نصیری_پیکان

 

سوئیچ استارت پیکان دو کفه

۱۸۲۰۰۰۰ ریال

 

ست پیکان با کلید دو کفه

۲۵۳۰۰۰۰ ریال

 

ست وانت دو کفه

۲۲۴۰۰۰۰ ریال

 

مغزی سوئیچ

۲۸۰۰۰۰ ریال

 

قفل سری سواری دو کفه

۹۳۵۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق دو کفه

۵۲۵۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی دو کفه

۶۰۰۰۰۰ ریال

 

درب باک بزرگ مشکی

۶۶۰۰۰۰ ریال

 

درب باک کوچک مشکی

۵۶۰۰۰۰ ریال

 

درب باک بزرگ طوسی

۶۶۰۰۰۰ ریال

 

کلید خام طرح چیپ خور

۱۲۶۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

#نصیری_پراید

 

سوئیچ استارت با کلید دو کفه

۲۲۹۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل با کلید دو کفه

۳۱۱۰۰۰۰ ریال

 

مغزی سوئیچ

۱۱۰۰۰۰۰ ریال

 

مغزی سوئیچ یورو ۴

۱۰۲۰۰۰۰ ریال

 

قفل سری سواری با کلید دو کفه

۹۸۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی با کلید دو کفه

۶۷۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق با کلید دو کفه

۶۰۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب باک

۹۵۰۰۰ ریال

 

کلید خام طرح چیپ خور

۱۲۶۰۰۰ ریال

 

ست کامل کوئیک

۲۵۲۰۰۰۰ ریال

 

قفل دری کوئیک

۵۲۵۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق ۱۴۱

۴۱۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق ۱۱۱

۴۱۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل ۱۴۱

۲۸۰۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل ۱۱۱

۲۹۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

#نصیری_ال۹۰

 

قفل صندوق ال۹۰

۸۶۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی ال۹۰

۱۷۱۰۰۰۰ ریال

 

قفل سوئیچ استارت تک ال۹۰

۲۹۷۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل ال۹۰

۴۶۲۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

#نصیری_۴۰۵

 

سوئیچ استارت با کلید دو کفه ساچمه ای

۲۲۸۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل با کلید دو کفه

۳۶۱۰۰۰۰ ریال

 

مغزی سوئیچ

۱۳۵۰۰۰۰ ریال

 

قفل سری سواری با کلید دو کفه

۱۴۵۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی با کلید دو کفه

۸۷۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق مستطیل با کلید دو کفه

۹۲۵۰۰۰ ریال

 

ست پژو ری استایل

۳۱۹۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق گرد

۵۰۵۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق آردی

۸۵۰۰۰۰ ریال

 

کلید خام طرح چیپ خور

۱۲۶۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

#نصیری_نیسان

 

سوئیچ استارت دو کفه

۱۰۷۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل دو کفه

۱۶۸۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی دو کفه

۸۷۰۰۰۰ ریال

 

قفل دریچه باک دو کفه

۶۰۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی دو کفه طرح پراید

۷۵۰۰۰۰ ریال

 

کلید خام طرح چیپ خور

۱۲۶۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

#نصیری_۲۰۶

 

قفل درب های جانبی

۱۱۰۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل ۴ تکه هاچ بک

۳۷۴۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل ۵ تکه صندوقدار

۴۳۴۰۰۰۰ ریال

 

سوئیچ استارت

۲۶۵۰۰۰۰ ریال

 

مغزی سوئیچ

۱۷۰۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب باک

۱۱۱۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق دو کفه

۸۱۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

#نصیری_سمند

 

قفل صندوق

۱۲۰۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل سمند قدیم

۳۸۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

#نصیری_تیبا

 

ست کامل بدون ریموت تیبا ۱

۲۸۵۰۰۰۰ ریال

 

ست کامل بدون ریموت تیبا ۲

۲۵۷۰۰۰۰ ریال

 

قفل صندوق

۴۱۰۰۰۰ ریال

 

قفل درب های جانبی

۶۷۰۰۰۰ ریال

 

سوئیچ تک

۲۲۹۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

مغزی پمپ بنزین پراید MWH

۱۵۰۰۰۰۰ ریال

 

مغزی پمپ بنزین ۲۰۶ MWH

۱۵۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

استپر موتور پراید ایران کاربراتور

۱۵۸۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

راهنما پارک بدون حباب ۴۰۵ ایرکو

۱۴۵۰۰۰ ریال

 

راهنما پارک حبابدار ۴۰۵ ایرکو

۱۴۵۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

پروانه فن خاری ۴۰۵ دینا پارت

۲۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

فیوز دوشاخ

۸۵۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

صافی بنزین دو سر صاف فلزی پرفلکس

۱۴۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

لامپ ۱۰۰/۹۰ H7 عقاب

۳۴۰۰۰۰ ریال

 

لامپ ۱۰۰/۹۰ H1 عقاب

۲۳۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

استارت ۴۰۵ عظام

۹۴۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۰ ( @ )

 

لوله خرطومی ۴

۲۲۵۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۶

۲۵۵۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۹

۳۶۰۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۱۱

۴۲۰۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۱۳

۵۰۴۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۱۶

۶۵۰۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۱۹

۷۵۰۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۲۳

۸۸۸۰۰ ریال

 

لوله خرطومی ۳۰

۱۲۶۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۱ ( @ )

 

میل تایپیت پیکان

۲۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۱ ( @ )

 

استپر موتور پراید ویدیو زیمنس

۹۵۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۱ ( @ )

 

کوئل ساژم بهرام

۳۱۰۰۰۰۰ ریال

 

کوئل زیمنس ۴۰۵ بهرام

۳۱۰۰۰۰۰ ریال

 

کوئل زیمنس پراید بهرام

۳۱۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۱ ( @ )

 

بلبرینگ تسمه تایم پراید MWH

۸۷۰۰۰۰ ریال

 

۰۰.۰۸.۱۱ ( @ )

 

لنت جلو پراید شرکتی

۹۰۰۰۰۰ ریال

 

( @ )

 

۰۰.۰۸.۱۱ ( @ )

 

واشر سر سیلندر مولتی کیک جور 

۲۸۱۰۰۰۰ ریال 

 

( @ )

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۱۲ آبان ۰۰ ، ۰۱:۲۴ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا به شماره 09102909002 در واتساپ پیام ارسال فرمایید.
 

درباره سايت

  • فروش

تصاوير منتخب 3

فروش عمده لوازم یدکی پراید پژو

اطلاعات سايت

  • پست الکترونيک:
  • آدرس ما: تهران بازار خیابان ملت کوچه کاوه پلاک 26 طبقه دوم
  • تاريخ امروز: سه شنبه, ۸ آذر ۱۴۰۱، ۰۹:۴۲ ب.ظ
  • یدکی ال۹۰ یدک بازار